Jdi na obsah Jdi na menu
 


Murphyho zakony

3. 4. 2009

Murphyho zákony

 • NEPOSLUšNOSť KOňA JE PRIAMO úMERNá POčTU POZERAJúCICH SA ĽUDí
 • POKIAĽ PRED PREPRAVOU KONí SKONTROLUJETE PRíVES, URčITE SA POKAZí
 • NIKTO SI PORIADNE NEVšIMNE AKO JAZDíTE, DOKIAĽ NESPADNETE S KOňA
 • TEN NAJHORší Kôň Z CELEJ STAJNE ROZHODNE žERIE ZO VšETýCH KONí NAJVIAC A POTREBUJE NOVé PODKOVY KAžDE šTARI TýžDNE

  Obrazek

 • VýSTROJ, KTORý NEZNášATE, JE NEZNIčITELNý
 • Kôň, KTORéHO NZNášATE, JE NEPREDAJNý A PREžIJE VšETKY KONE V STAJNI
 • NEPLODNá STAJňOVá MAčKA NEEXISTUJE
 • STROJčEK NA HOLENIE SRSTI SA POKAZí VTEDY, KEĎ Už TREBA OHOLIť LEN HLAVU
 • AK SI NIESTE ISTí, čI STE V STAJNI ZASTAVILI VODU, TAK STE JU NEZASTAVILI
 • JEDEN Kôň JE MáLO, DVA Sú VEĽA
 • AKONáHLE SA VO SVOJOM SVIATOčNOM OBLEčENí DOSTANETE NA DESAť METROV KU STAJNI, ZAšPINíTE SA
 • AK JE Kôň INZEROVANý ZA CENU "DO 5-TISíC DOLáROV", POTOM URčITE NEBUDE STáť DVA A POL
 • šKRABáK NA KPYTá MENí MAJITELA SáM OD SEBA
 • SILA VETRA RASTIE PRIAMO úMERNE TOMU, AKO ZLE VáM SEDí KLOBúK
 • NAJMúDREJšIE JE PRESTAť, KEĎ VYHRáVATE